Cenník

Založenie s.r.o. all inclusive 299 €

Len jedna cena. 299 €. Za všetko. A k tomu bonus v hodnote minimálne 300 €.

V cene je zahrnuté

 • Poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • Poplatky za všetky voľné živnosti (neobmedzený počet)
 • Poplatky za 3 viazané alebo remeselné živnosti
 • Notárske poplatky
 • Konzultácie (názvy predmetov podnikania na živnostenskom úrade a pod.)
 • Odborné poradenstvo advokátskej kancelárie pri procese založenia s.r.o.
 • Vypracovanie dokumentov*
 • Prevzatie dokumentov
 • Ohlásenie živností
 • Prevzatie živnostenských listov
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti a vyzdvihnutie jej výpisu
 • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb
 • Vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb
 • Na požiadanie podáme žiadosť o registráciu dobrovoľného platcu DPH
 • BONUS v hodnote minimálne 300 €

BONUS minimálne 300 €

So založením s.r.o. u nás získate BONUS vo výške minimálne 300 . Pri našej cene 299 € tak svoje prvé euro zarobíte ešte skôr, ako začnete podnikať. Stačí, ak si objednáte účtovnícke a ekonomické služby u našej partnerskej spoločnosti Ekorda. Z každej faktúry za tieto služby, ktorá presiahne výšku 100 €, vám po dobu 24 mesiacov poskytneme zľavu 12,5%.

Príklad:

výška faktúry bez DPH zľava (počas 24 mesiacov) BONUS
100 € / mesiac 12,5 % 300 € zarobíte 1 €
500 € / mesiac 12,5 % 1500 € zarobíte 1201 €

Účtovnícke a ekonomické služby potrebuje každá s.r.o. My vám ponúkame kvalitné a overené služby našej partnerskej spoločnosti Ekorda. Spoločnosť Ekorda pôsobí na trhu už od roku 1993. Služby poskytuje viac ako 180-tim klientom rôznej právnej subjektivity (akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, živnostníci a pod.)

Klientovi poskytuje služby formou kompletného ekonomického servisu:

 • vedenie účtovnej evidencie (jednoduché i podvojné účtovníctvo)
 • účtovné, devízové, štatistické výkazníctvo
 • mzdová evidencia
 • daňové poradenstvo
 • audity
 • procesy transformácií právnych subjektov
 • likvidácie, resp. konkurzy
 • výmazy spoločnosti z obchodného registra
 • ukončenia podnikateľských aktivít fyzických osôb

*Dokumenty:

 • Spoločenská zmluva, resp. Zakladateľská listina
 • Podpisový vzor konateľa
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Súhlas so zriadením sídla
 • Žiadosť na Daňový úrad o vydanie súhlasu so zápisom s.r.o. do Obchodného registra SR
 • Plná moc pre Daňový úrad na vydanie súhlasu so zápisom s.r.o. do Obchodného registra SR
 • Plná moc pre Obchodný register
 • Plná moc pre Živnostenský úrad
 • Žiadosť o registráciu dobrovoľného platcu DPH

Dodatočné náklady klienta:

Poplatky za overenie podpisov klienta na zakladateľských dokumentoch.

Objednať založenie s.r.o.