Zmeny v s.r.o.

Naši právnici vám pripravia všetky potrebné zmluvy a dokumenty.

 • Zmena sídla spoločnosti
 • Zmena obchodného mena spoločnosti
 • Zmena osobných údajov spoločníka, konateľa, prokuristu
 • Odvolanie štatutárneho orgánu /konateľa spoločnosti /prokuristu
 • Vymenovanie štatutárneho orgánu /konateľa spoločnosti /prokuristu
 • Zmena spôsobu konania konateľa spoločnosti
 • Zmena osoby spoločníka
 • Prevod obchodných podielov
 • Zníženie vkladu spoločníka
 • Zvýšenie vkladu spoločníka
 • Premena základného imania zo Slovenských korún na €
 • Rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania
 • Zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti
 • Zmena rozsahu splatenia základného imania spoločnosti
 • Zlúčenie a rozdelenie spoločnosti
 • Predaj časti podniku
 • Ďalšie…

Žiadna z týchto zmien nie je pre nás problém.

Vyplňte náš objednávkový formulár alebo nás kontaktujte telefonicky.

Zmeny v s.r.o.