Založenie s.r.o.

Založenie spoločnosti s.r.o. ALL INCLUSIVE advokátskou kanceláriou len za 299 € . Všetko urobíme my. Celú agendu vybavíme za vás, prostredníctvom e-mailu, telefónu a pošty. Na celom území Slovenska.

Stačia vám 4 jednoduché kroky k založeniu s.r.o.

  1. 1.

   Vyplníte objednávkový formulár

  2. 2.

   Dostanete e-mail s návodom a formulárom

  1. 3.

   Všetko vybavíme za vás

  2. 4.

   Po odovzaní funkčnej s.r.o. vám pomáhame ďalej

Viac o postupe pri založení s.r.o.

Vybavíme za vás:

 • Vypracujeme všetky potrebné dokumenty
 • Požiadame Živnostenský úrad o vydanie Živnostenského oprávnenia
 • Zabezpečíme prevzatie vydaného Živnostenského oprávnenia
 • Podáme návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • Zabezpečíme registráciu u správcu dane (DU)
 • Vybavíme daň z príjmu (DIČ)
 • Na požiadanie podáme žiadosť o registráciu dobrovoľného platcu DPH
 • Odošleme všetky dokumenty založenej spoločnosti na vašu adresu

Zaplatíme za vás

 • Poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • Poplatky za všetky voľné živnosti
 • Poplatky za 3 viazané alebo remeselné živnosti
 • Notárske poplatky

Tieto dokumenty vypracujeme za vás:

 • Spoločenská zmluva, resp. Zakladateľská listina
 • Podpisový vzor konateľa
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Súhlas so zriadením sídla
 • Žiadosť na Daňový úrad o vydanie súhlasu so zápisom s.r.o. do Obchodného registra SR
 • Plná moc pre Daňový úrad na vydanie súhlasu so zápisom s.r.o. do Obchodného registra SR
 • Plná moc pre Obchodný register
 • Plná moc pre Živnostenský úrad
 • Žiadosť o registráciu dobrovoľného platcu DPH

Modelové porovnanie založenia s.r.o.

Model: 1 konateľ, 1 spoločník, 15 voľných živností, 3 viazané živnosti

založím si s.r.o. sám založenie cez ponukapodnikania.sk
vypracovanie dokumentov klient ponukapodnikania.sk
odborné poradenstvo advokátskej kancelárie nie áno
podanie návrhu na zápis do Obchodného registra* 331,50 € v cene
15 voľných živností (každá 5 €) 75,00 € v cene
3 viazané živnosti (každá 15 €) 45,00 € v cene
notárske poplatky* 85,51 € v cene
prevzatie živnostenských listov klient ponukapodnikania.sk
prevzatie výpisu z OR klient ponukapodnikania.sk
registrácia na daňovom úrade klient ponukapodnikania.sk
podanie žiadosti o registráciu dobrovoľného platcu DPH klient ponukapodnikania.sk
537,01 € 299,00 €
+ čas potrebný na vypracovanie dokumentov; naštudovanie a získanie všetkých odborných informácií + BONUS v hodnote minimálne 300 €
*Celkový počet notárskych overení
klient ponukapodnikania.sk
53 4

 

*Pri podaní dokumentov klientom na Obchodný register je navyše potrebné všetky dokumenty k založeniu spoločnosti (Spoločenská zmluva s overenými podpismi spoločníkov, podpisové vzory konateľov) vyhotoviť 2x. Jedna kópia sa zakladá do zbierky listín. Tiež je nutné vyhotoviť notárom overené fotokópie Živnostenských listov pre podanie na Obchodný register.

Pre výpočet nákladov na overenie pravosti podpisov a fotokópii listín sme použili sadzobník vyhlášky č.31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov.

Objednať založenie s.r.o.