Rozdelenie živností

Podľa §19 živnostenského zákona sa živnosti podľa požiadaviek na odború spôsobilosť delia na remeselné, viazané a voľné.

Remeselné živnosti:

Obsah remeselných živností
Zoznam remeselných živností

Voľné živnosti:

Zoznam voľných živností

Viazané živnosti:

Zoznam viazaných živností

 

Podľa §32 živnostenského zákona sa živnosti delia podľa predmetu podnikania na obchodné, výrobné a živnosti poskytujúce služby.

Obchodné živnosti:

Obchodné živnosti sú podľa § 33 živnostenského zákona:

  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  • pohostinská činnosť

Výrobné živnosti:

Výrobné živnosti nie sú v zákone presne vymedzené, ale ich podstatou je:

  • zhotovovanie strojov, náradí a prípravkov určených na výrobu finálneho výrobku
  • vykonávanie súboru nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu
  • predaj a oprava výrobkov
  • montáž, nastavenie, údržba výrobkov

Živnosti poskytujúce služby:

Živnosti poskytujúce služby sú:

  • poskytovanie opráv a údržby vecí
  • preprava osôb a tovaru
  • iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb

Živnosti poskytujúce služby sa presnejšie vymedzujú v rámci rozsahu živnostenského oprávnenia.

Objednať založenie s.r.o.