Výhody s.r.o.

Výhody podnikania formou spoločnosti s ručením obmedzeným:

 • Pri spoločnosti s.r.o. ručíte za všetky riziká podnikania len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v Obchodnom registri SR, teda v prípade, že  dôjde k finančným problémom ručíte za záväzky len do výšky základného imania,  naopak v prípade živnostníka je ručenie celým svojím disponibilným majetkom.
 • Právnu formu spol. s.r.o. je vhodné zvoliť, ak chcete oddeliť osobný, rodinný majetok od firemného majetku a neohroziť rodinu v prípade finančných problémov.
 • Základné imanie nie je potrebné vkladať na podnikateľský účet, postačí vyhlásenie správcu vkladu – nie je potrebné reálne splatenie základného imania spoločnosti.
 • Na rozdiel od akciovej spoločnosti spoločníkom s.r.o. môže byť jedna právnická alebo fyzická osoba.
 • Spoločnosť nezaniká smrťou spoločníka.
 • V prípade jediného majiteľa jednoduché vedenie spoločnosti.
 • Spoločnosť s.r.o. je vhodné založiť v prípade väčšieho počtu zamestnancov, obratu, pohľadávok a záväzkov.
 • Nemusí byť vytvorená dozorná rada.
 • Pre všetkých konateľov a členov dozornej rady platí zákaz konkurencie.
 • Spol. s.r.o. pôsobí dôveryhodnejšie ako podnikanie na živnosť.
 • V prípade s.r.o. platí zákaz dvojitého zdanenia – v prípade, že má spoločník príjem zo zdaneného zisku spoločnosti, tento príjem nezdaňuje.
 • Ak je predmetom podnikania remeselná činnosť nemusíte disponovať odborným vzdelaním v danom obore, postačí zvoliť zodpovedného zástupcu , ktorý ním disponuje.
 • Pri odchode niektorého zo spoločníkov nehrozí zánik s.r.o..
 • Zo zisku spoločnosť nemusí platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.
 • Možnosť zakladať dcérske spoločnosti.

Plus nezabudnite na to, koľko výhod získavate u nás.

Objednať založenie s.r.o.