Postup založenia s.r.o.

Len 4 jednoduché kroky k založeniu s.r.o.:

Objednávka

 • Pošlete nám objednávku
 • Obratom od nás dostanete e-mail s návodom a formulárom
 • Odošlete nám späť vyplnený formulár
 • Uhradíte faktúru

Vypracovanie dokumentov

 • E-mailom vám zašleme vypracované všetky potrebné dokumenty
 • Vytlačíte nami vypracované dokumenty a overíte podpisy na týchto
  dokumentoch
 • Odošlete overené dokumenty na našu adresu

Proces založenia s.r.o.

 • Podáme návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra a uhradíme súdny poplatok
 • Súd vyhovie návrhu a zapíše vašu spoločnosť do obchodného registra
 • Zabezpečíme registráciu u správcu dane (DÚ) a vybavíme daň z príjmu (DIČ)
 • Na požiadanie podáme žiadosť o registráciu dobrovoľného platcu DPH

Môžete začať podnikať!

 • Doručíme vám všetky dokumenty založenej spoločnosti
 • Po odovzdaní funkčnej s.r.o. vám pomáhame i naďalej
 • Nezabudnite si uplatniť váš bonus!
 • V prípade potreby vykonania zmien v s.r.o. nás neváhajte kontaktovať!
Objednať založenie s.r.o.